Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy UNIKONTO

UNIKONTO może zostać otwarte dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

UNIKONTO umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • realizację stałych zleceń płatniczych
  • korzystanie z polecenia zapłaty
  • korzystanie z debetu dopuszczalnego,
  • uzyskanie i wykorzystanie kredytu,
  • korzystanie z karty płatniczej ,
  • korzystanie z bankowości internetowej,
  • korzystanie z usługi SMS,

Related Articles