Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Opocznie:

 • Krzysztof Kowalewski - Prezes Zarządu
 • Urszula Dworak-Melka - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Maria Józwik - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie:

 • Danuta Świątek - Przewodniczący Rady
 • Krystyna Ziębaczewska - Z-ca Przewodniczącego Rady
 • Jadwiga Rudalska - Sekretarz
 • Danuta Bogusławska - Członek
 • Jadwiga Chmal - Członek
 • Czesław Grzybek - Członek
 • Stanisław Kopera - Członek
 • Jan Pawlik - Członek
 • Zdzisława Stępień - Członek