Konto oszczędnościowe

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE to konto łączące w sobie funkcjonalność konta bankowego z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Korzyści jakie zyskasz po otwarciu KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO:

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta,
  • możliwość dokonywania wypłat środków zgromadzonych na rachunku bez utraty odsetek,
  • wpłaty i wypłaty z konta mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • pierwsza w danym miesiącu wypłata i przelew z rachunku bez opłat, od kolejnych pobierana opłata w wysokości 7,00 zł. od wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunki w innych bankach oraz 5,00 zł. od przelewu na rachunki w Banku Spółdzielczym w Opocznie
  • oprocentowanie progresywne, co oznacza, że kwota należnych Ci odsetek obliczana jest od salda rachunku na koniec dnia,
  • korzystne oprocentowanie do 0,04 % w stosunku rocznym,
  • możliwość dostępu za pomocą Internet Bankingu do rachunku dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Opocznie.

Related Articles