Kredyty dla przedsiębiorców

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Kredyt w rachunku bieżącym- przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Kwota kredytu- nie może przekroczyć trzykrotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy. 
Okres spłaty do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

2. Kredyt obrotowy- przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.
Kwota kredytu- wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Okres spłaty- maksymalnie do 3 lat.

3. Kredyt inwestycyjny- przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących.
Kwota kredytu- do 80% wartości nakładów.
Okres spłaty- maksymalnie do 15 lat. Możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek maksymalnie do  1 roku.

4. Kredyt płatniczy-  udzielony kredytobiorcom o dobrej kondycji finansowej w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, posiadającym rachunek bieżący.
Okres spłaty- do 90 dni.

5 .Kredyt unijny- przeznaczony na realizację inwestycji w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Kwota kredytu- do 80% wartości finansowej inwestycji.
Okres spłaty- maksymalnie do 10 lat z mozliwością karencji w spłatcie kapitału do 2 lat.