Kredyt gotówkowy STABLINY

Cel:

Kredyt gotówkowy przeznaczony na cele konsumpcyjne.

Korzyści dla Klienta:

Kredyt udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne.

Oprocentowanie stałe – niezmienne w całym okresie trwania umowy kredytowej - 7,60%

Kredyt w UNIKONCIE

Bank udziela posiadaczom UNIKONTA kredytu w rachunku na finansowanie nieudokumentowanych celów w formie linii odnawialnej na okres 12 miesięcy

Bank może udzielić kredytu posiadaczowi UNIKONTA, który:

  • posiada rachunek od co najmniej 3 miesięcy w banku,
  • w dniu składania wniosku o kredyt nie korzysta z debetu dopuszczalnego,
  • regularnie przekazuje na UNIKONTO dochody.

KWOTA KREDYTU:

  • trzykrotne  stałe miesięczne wpływy na rachunek po  3 miesiącach funkcjonowania rachunku,
  • sześciokrotne stałe miesięczne wpływy na rachunek po 12 miesiącach funkcjonowania rachunku.

OKRES KREDYTOWANIA:

Bank udziel kredytu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

OPROCENTOWANIE: tabela oprocentowania

 

 

Kredyt gotówkowy okolicznościowy OKAZJONALNY

KREDYT GOTÓWKOWY OKOLICZNOŚCIOWY OKAZJONALNY

Cel:

Kredyt gotówkowy przeznaczony na cele konsumpcyjne.

Korzyści dla Klienta:

Kredyt udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne.

Kredyt gotówkowy okolicznościowy Bez prowizji

KREDYT GOTÓWKOWY OKOLICZNOŚCIOWY BEZ PROWIZJI

Cel:

Kredyt gotówkowy przeznaczony na cele konsumpcyjne.

Korzyści dla Klienta:

Kredyt udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne.