Kredyt gotówkowy STABLINY

Cel:

Kredyt gotówkowy przeznaczony na cele konsumpcyjne.

Korzyści dla Klienta:

Kredyt udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne.

Oprocentowanie stałe – niezmienne w całym okresie trwania umowy kredytowej - 7,60%

Kredyt udzielany w PLN.

Maksymalny okres kredytowania do 60 miesięcy.

Kwota kredytu od 5.000,00 zł do 100.000,00 zł.

Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat.

Możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń.

Możliwość wyboru sposobu spłat: w ratach równych lub malejących.

Kredyt może uzyskać osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową.

O szczegóły zapytaj pracownika w placówce banku.

ZAPRASZAMY

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego w Banku Spółdzielczym w Opocznie.

Informacja dla kredytu bez ubezpieczenia Kredytobiorcy oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 • okres kredytowania - 35 miesięcy

roczne oprocentowanie nominalne = 7,60%

całkowita kwota kredytu = 11.000,00 zł

wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 1436,22 zł

(odsetki – 1236,22 zł, opłaty i prowizje 200,00 zł)

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów:

 • RRSO wynosi 9,3124%
 • całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) wynosi 12.436,22 zł
 • rata kredytu - najwyższa rata kapitałowo odsetkowa 385,13 zł, raty malejące.

 

 • okres kredytowania - 59 miesięcy

roczne oprocentowanie nominalne = 7,60%

całkowita kwota kredytu = 40.000,00  zł

wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 8.028,40 zł

(odsetki – 7.528,40 zł, opłaty i prowizje 500,00 zł)

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów:

 • RRSO wynosi 8,4847%
 • całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) wynosi 48.028,40 zł

rata kredytu - najwyższa rata kapitałowo odsetkowa 942,01 zł, raty malejące.

Informacja dla kredytu z opcją ubezpieczenia Kredytobiorcy oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 • okres kredytowania - 35 miesięcy

roczne oprocentowanie nominalne = 7,60%

całkowita kwota kredytu = 11.000,00 zł

wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 1786,22 zł

(odsetki – 1236,22 zł, opłaty i prowizje 200,00 zł, koszt ubezpieczenia – 350 zł)

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów:

 • RRSO wynosi 11,9879%
 • całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) wynosi 12.786,22 zł
 • rata kredytu - najwyższa rata kapitałowo odsetkowa 385,13 zł, raty malejące.

 

 • okres kredytowania - 59 miesięcy

roczne oprocentowanie nominalne = 7,60%

całkowita kwota kredytu = 40.000,00  zł

wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 10.176,40 zł

(odsetki – 7.528,40 zł, opłaty i prowizje 500,00 zł, koszt ubezpieczenia – 2.148,00 zł))

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów:

 • RRSO wynosi 11,3212%
 • całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) wynosi 50.176,40 zł
 • rata kredytu - najwyższa rata kapitałowo odsetkowa 942,01 zł, raty malejące.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem a także poniesienia kosztów związanych z udzieleniem kredytu ze środków własnych Kredytobiorcy, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy, stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08-03-2023 r.

Related Articles